Viri sredstev

V skladu z Uredbo sveta (ES) št. 1084/2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada z dne 11. julija 2006 ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI), kjer so navedeni prioritetni projekti, bodo operacijo sofinancirali Evropska unija, Ministrstvo za okolje in prostor ter Občini investitorki (Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja - področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in Čiščenje odpadne vode.

Vrednost projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini" je ocenjena na 3,03 milijona evrov. V višini 1,68 milijona evrov bo projekt sofinancirala Evropska unija, država bo prispevala 269 tisoč evrov, znesek 1,05 milijona evrov pa Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj. V vrednost je vključen tudi davek na dodano vrednost, ki se bo lahko poračunal.