O operaciji

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« zajema gradnjo 8 km kanalizacijskega sistema s Črpališčem Florjan.

Lokacija Dolžina kanalov (km)
Mestna občina Velenje 4,74
Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg 1,57
Novogradnja kanalizacije Gorica - Zg. Šalek 2,20
Novogradnja kanalizacije Straža 0,41
Novogradnja kanalizacije Podkraj- območje Ring 0,56
Občina Šoštanj 3,26
Izgradnja manjkajoče kanalizacije Metleče - 2.del 0,78
Novogradnja kanalizacije Koroška cesta v Šoštanju 0,17
Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar) 1,07
Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan 1,24