Podpis pogodbe o Obveščanju javnosti o izvajanju operacije Odvajanje in čiščenje

V sredo, 11. julija 2012 je župan MO Velenje kot predstavnik naročnikov podpisal pogodbo o obveščanju javnosti s konzorcijem pod vodstvom inštituta ERICo. Konzorcij je bil izbran na javnem razpisu, ki so ga pripravili na Komunalnem podjetju (pooblaščeni koordinator predmetne operacije v imenu občin – investitork, MO Velenje in Občine Šoštanj. Isti dan je bila tudi podpisana pogodba za storitve inženirja in nadzornika s Projektom d.o.o. iz Nove Gorice.

 

Na dogodku so bili navzoči župana občin investitork – Mestne občine Velenje, g. Bojan KONTIČ in Občine Šoštanj, g. Darko MENIH, ob prisotnosti predstavnikov Komunalnega podjetja Velenje ter predstavnikov izvajalcev.

 

Objavljeno: 11.07.2012