Zaključuje se rok za reklamacije

Enoletni rok za reklamacije objektov in infrastrukture v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« se bo iztekel konec julija. V dobrih enajstih mesecih so odkrili zgolj nekaj manjših pomanjkljivosti, ki so bile sproti odpravljene. Po uradnem preteku tega roka bo nadzorni inženir izdal Potrdilo o izvedbi, kar bo obenem pomenilo zaključek investicije.

Objavljeno: 06.07.2015