Projekt Celovita oskrba s pitno vodo v zaključni fazi

Na sliki (od leve): Bojan Kontič, župan MOV, Darko Menih, župan občine Šoštanj in Janko Kopušar, župan občine Šmartno ob Paki, so novo vodovodno omrežje simbolično predali v uporabo. (Foto: J. Šalamon)

 

Skoraj istočasno kot projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini je potekal oziroma še poteka projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

 

Slednji poleg območij MO Velenje in občine Šoštanj sega še v občino Šmartno ob Paki. Predstavniki medijev so na novinarski konferenci 12. junija v velenjski Vili Bianci dobili aktualne informacije o zaključni fazi tega pomembnega posega. Za vse cevovode so že pridobljena uporabna dovoljenja ter izdano tudi Potrdilo o prevzemu. Po konferenci je sledilo slavnostno odprtje novozgrajenega vodovodnega omrežja na letališču v Lajšah. Več o vsebini in poteku projekta najdete na spletni strani www.saleska-dolina.si  v zavihku Mediji

Objavljeno: 15.06.2015