Kanalizacijski sistem služi svojemu namenu

Dobrega pol leta po zaključku gradnje delov kanalizacijskega omrežja v okviru operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« o posegu pričajo le pokrovi kanalizacijskih jaškov, ki so (tako kot večina vse nove infrastrukture) vgrajeni v večinoma na novo asfaltirane občinske ceste. Okolica je popolnoma urejena in nikjer ni sledov o kakršnih koli zemeljskih ali gradbenih delih. Sistem odlično deluje in znotraj mestnih in gosteje naseljenih območij v Šaleški dolini ni več odpadnih vod, ki bi neprečiščene tekle v vodotoke.

 

 

Zaselek Straža 

 

Zgornji Šalek

 

Paka levi breg v Šaleku

 

 

Šoštanj

Objavljeno: 10.06.2015