Začetek gradnje kanalizacije Koroška v Šoštanju

Prvi odsek v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini - Koroška cesta v Šoštanju - je podjetje AGM Nemec začelo graditi 15.9.2012. Kanalizacija na tem območju poteka v strnjenem, pretežno stanovanjsko območje na severnem robu mesta severovzhodno od železniške proge. Kanalizacija tam manjka, ker je bil predel pred leti uvrščen v pridobivalni prostor Premogovnika Velenje in predviden za rušenje. Večina kanalov skupne dolžine 0,17 km bo potekala v regionalni in lokalnih cestah.

Objavljeno: 15.09.2012