Doseženi vsi cilji

Ob pregledu stanja kanalizacije na dan 31.12. 2014 je jasno razvidno, da so bili vsi cilji operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« v celoti doseženi. Na novozgrajeni del kanalizacijskega omrežja je bilo priključenih vseh 616 populacijskih enot (PE) – kakor so predvideli že pri prijavi projekta. Vsi kazalniki razen števila priključenih PE so bili izpolnjeni že ob svečanem odprtju novozgrajenih odsekov slabe tri mesece pred tem. 

Objavljeno: 06.01.2015