Novinarska konferenca ob zaključni fazi operacije

V Velenju je v petek, 4. julija 2014, potekala novinarska konferenca ob zaključni fazi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«. O izhodiščih, poteku, trenutnem stanju in pozitivnih učinkih ukrepa so spregovorili:
 
Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, Darko Menih, župan občine Šoštanj in dr. Uroš Rotnik, direktor Komunalnega podjetja Velenje.
 
V okviru operacije so zgradili manjkajočo kanalizacijo v predelih, ki so v državnem programu opredeljeni kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
 
S projektom “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini” se izboljšujejo kakovost površinskih voda in življenjski pogoji prebivalstva ter povečuje varnost pred onesnaževanjem voda.
 
V skladu s projekti so zgradili 8 km nove kanalizacije in črpališče. Po načrtih naj bi odvajali odpadne vode dodatnih 616 prebivalcev.Do konca junija 2014 so na novo kanalizacijsko omrežje že priključili odpadne vode 595 prebivalcev. V šoštanjski občini je tako na omrežje priključenih dodatnih 308 prebivalcev (PE), kar pomeni popolno izpolnjenost ciljev. V MO Velenje pa je trenutno na novo priključenih 287 PE, kar je manj od načrtovanega. Do konca leta 2014 mora biti tudi ta kazalnik v celoti dosežen. Z operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« je kanalizacijski sistem v celoti povezan in na ta način preprečen neposreden iztok komunalnih odpadnih voda v Pako ter nekatere njene pritoke.
 

Objavljeno: 04.07.2014