Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini – presek stanja v maju 2014

Po končani gradnji kanalizacije obnovljena cesta v Zgornjem Šaleku 

Vseh osem odsekov kanalizacijskega omrežja v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini je že zgrajenih (8 km nove kanalizacije). Za odseke Gorica – Zgornji Šalek, Straža (MOV) ter Skorno-Florjan so opravljeni tehnični pregledi. Po odpravi pomanjkljivosti bodo na UE Velenje izdali uporabna dovoljenja.  Za kanalizacijske odseke Podkraj – Območje Ring, Šalek- Paka levi breg (Mestna občina Velenje),  Koroška cesta v Šoštanju – Območje 1,  Metleče – 2. Del, Florjan – Mlakar (Občina Šoštanj) so na Upravni enoti Velenje že izdali uporabna dovoljenja. V občini Šoštanj je na omrežje novo priključenih 308 uporabnikov (načrtovano je bilo 302), v MO Velenje pa 226 od načrtovanih 314. Do zaključka projekta bo tudi ta cilj dosežen.

Objavljeno: 27.05.2014