Informacije o stanju na projektu konec januarja 2014

 

Dela potekajo na investicijah Novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg, Novogradnja kanalizacije Gorica – Zg. Šalek, Novogradnja kanalizacije Straža, Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring, Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan, Novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del in Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar).

 

1.      Izvedba kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg« je zaključena. Na UE Velenje je bila, dne 29. 1. 2014 podana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

2.      Izvedba del na objektu »Novogradnja kanalizacije Gorica – Zg. Šalek« je v zaključni fazi. Izvedeni so vsi kanali, v cestne površine je vgrajen bitodrubir. Vgradnja asfaltbetona in humusiranje z zatravitvijo bo izvedeno, ko bodo dopuščale temperature. V izdelavi je projektna dokumentacije izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta.

 

3.      11.11.2013 so pričeli z izkopi na objektu »Novogradnja kanalizacije Straža«. Izvedena sta vzporedna kanala za odvod odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter odcepi za kanalizacijske priključke. Vgraditi je potrebno še cestne požiralnike in položiti 780 m vodovodne cevi PE 100, DN 110, NP 16 ter 43 m vodovodne cevi PE 100, DN 63, NP 16.

 

4.      Dela na objektu kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring« so zaključena. 19. 2. 2014 je predviden tehnični pregled objekta.

 

5.      Izvedba kanalizacije s kanalizacijskimi priključki »Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan« je zaključena. Na UE Velenje je bila, dne 29. 1. 2014 podana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

6.      Izvedba kanalizacije »Novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del« je zaključena. Izdelana je projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta. 12. 12. 2013 je bil opravljen tehnični pregled. Pomanjkljivosti so odpravljene in pričakujemo uporabno dovoljenje.

 

7.      Dela na objektu »Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar)« so zaključena. V izdelavi je projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta, kar bo priloga vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja. Interni tehnični pregled objekta je opravljen. Do 15. 2. 2014 bo podana vloga za izdajo uporabnega dovoljenja.

 

8.      Za objekt »Kanalizacija Koroška cesta v Šoštanju – območje 1« je pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-259/2013-1203 z dne 13. 9. 2013, izdano pri Upravni enoti Velenje.

Objavljeno: 31.01.2014