Informacije o izvedenih aktivnostih na projektu konec oktobra 2013

V letu 2012 začeti projekt se je prevesil v zaključno fazo, poteka v skladu s terminskim planom in bo – kakor je bilo predvideno – zaključen v letu 2014.

 

V Velenju dela trenutno potekajo na investicijah novogradnja kanalizacije Šalek – Paka levi breg, novogradnja kanalizacije Gorica – Zg. Šalek, novogradnja kanalizacije Podkraj – območje Ring, v Šoštanju pa novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del, novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan in izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar).

 

Kanalizacija Šalek – Paka levi breg je zgrajena. Pripravljajo projektno dokumentacijo izvedenih del(PID) in dokazila o zanesljivosti objekta, kar bo priloga vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja.Kanalizacija Podkraj – območje Ring je prav tako zaključena. PID je izdelana,  dokazila o zanesljivosti objekta so pridobljena in opravljen interni tehnični pregled. V novembru bodo predložili dokumentacijo za uporabno dovoljenje. Kanalizacija Gorica – Zg. Šalek je v zaključni fazi, večina kanalov je že zgrajenih.Edini odsek, katerega gradnja se v MO Velenje še ni začela, je kanalizacija Straža. Le-ta del kanalizacijskega omrežja bodo začeli graditi novembra.

 

Objekt kanalizacija Koroška cesta v Šoštanju – območje1 je prvi, za katerega so pri Upravni enoti Velenje že  pridobili uporabno dovoljenje.Novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del je zaključena. Izdelana je projektna dokumentacija izvedenih del (PID) in pridobljena dokazila o zanesljivosti objekta. Uspešno so opravili interni tehnični pregled. Novembra bodo dopolnili dokumentacijo, ki bo osnova za izdajo uporabnega dovoljenja.Kanalizacija Skorno s kanalizacijskimi priključki – Florjan je zaključena. Lokalno cesto LC 410011, odsek Florjan – Skorno so asfaltirali po njeni rekonstrukciji. Pripravljajo projektno dokumentacija izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta, kar bo priloga vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja.Izgradnja kanalizacije Florjan (Mlakar)« je v zaključni fazi.  Zgrajeni so sekundarni kanali, prevezave ter kanalizacijski priključki. Trenutno zaključujejo z zunanjo ureditvijo črpališča, Cesto proti Belim Vodam bodo asfaltirali po njeni rekonstrukciji.

Objavljeno: 25.10.2013