Začetek gradnje kanalizacije Šalek

Z deli na prvem odseku v mestni občini Velenje Šalek - Paka levi breg so začeli 25.10.2012. Zgrajena bosta kanala v dolžini 1.263 m in 300 m. Daljši bo potekal večinoma v travnati površini vzdolž Pake in bo prečkal lokalno ter regionalno cesto. Krajši bo v večji meri potekal v lokalni - občinski cesti, manjši del pa po strmem travnatem pobočju.

Objavljeno: 25.10.2012