Obvestilo o izvedbi investicije »Novogradnja kanalizacije Gorica – Zgornji Šalek

Spoštovani!
 
Mestna občina Velenje je 8. 7. 2013 pristopila k izgradnji investicije »Novogradnja kanalizacije Gorica – Zgornji Šalek«. Na javnem razpisu je bilo kot izvajalec del izbrano gradbeno podjetje AGM NEMEC d.o.o. iz Laškega.
 
Trenutno potekajo dela na območju priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje med blokoma Goriška 53, 55, 57 in Goriška 59, 61. Od tu dalje poteka trasa predvidene kanalizacije v travnati površini, za blokoma, pravokotno na cesto za Zg. Šalek, kjer se predvidena trasa razveja.
 
Zaradi priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje bomo posegali v zemljišče oziroma koristili transportno pot med blokoma Goriška 53, 55, 57 in Goriška 59, 61 v terminu do 27. 7. 2013 in od 12. 8. 2013 do 17. 8. 2013.
 
Od 12. 8. 2013 dalje bo delno moten transport po cesti LC 450071 v Zg. Šalek.
 
Hvala za razumevanje!

 

 

Objavljeno: 17.07.2013