Oddaja na Radiu Velenje

V oddaji AKTUALNO  so v četrtek, 27.6. ob 15. uri na Radiu Velenje spregovorili o projektu "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Šaleški dolini." Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Vsebinsko zasnovo oddaje je pripravil dr. Emil Šterbenk, Erico Velenje.

Objavljeno: 28.06.2013