Novinarska konferenca 19.marec 2013

Novinarska konferenca o uresničevanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« je bila dobro obiskana. Dosedanji potek del so predstavljali dr. Uroš Rotnik, direktor KP Velenje, vodja projekta Nataša Šket s Komunalnega podjetja, predstavnik Mestne občine Velenje Tone Brodnik in predstavnik Občine Šoštanj Viki Drev. O naravnih potezah porečja Pake je spregovoril dr. Emil Šterbenk z inštituta ERICo. Projekt se odvija v skladu z zastavljenimi vsebinskimi, finančnimi in terminskimi načrti. V gradnji sta dva od štirih odsekov v MO Velenje in dva od štirih v občini Šoštanj. V Šoštanju je najkrajši odsek že zgrajen. 

 

Povzetek projekta :

files/file/Povzetek.pdf

 

Obširnejše informacije o projektu:

files/file/Gradivo.pdf 

 

Objavljeno: 22.03.2013