Gradnja kanalizacij v poteka po načrtu

 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini teče v skladu s sprejetim terminsko-finančnim planom izgradnje. Kljub zimskim razmeram, ki so vladale v preteklih mesecih ni prišlo do zakasnitev. V Šoštanjski občini sta trenutno v gradnji dva odseka, eden pa zaključen. Na območju Mestne Občine Velenje sta v gradnji dva odseka. Vsi projektirani novi deli kanalizacije bodo zgrajeni v predvidenem roku.

 

Objavljeno: 28.02.2013