Zloženka z informacijami o izvajanju projekta

Konec decembra 2012 smo gospodinjstvom v MO Velenje in Občini Šoštanj poslali zloženko z informacijami o izvajanju projekta. V njej smo poleg splošnih informacij o projektu predstavili še njegove cilje, koristi in vire financiranja. Zloženko si lahko ogledate v "Galeriji".

Objavljeno: 08.01.2013