Projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode je v celoti zaključen

Dne, 28. julija 2015 je odgovorni inženir iz podjetja Projekt d.d. Nova Gorica, ki je nadzorovalo izvajanje projekta,  izdal potrdilo o izvedbi. S tem Podjetju AGM Nemec (izvajalcu)  potrjujejo, da je izpolnilo vse pogodbene obveznosti in zaključujejo projekt.

 

Objavljeno: 19.08.2015